Tranh sơn dầu cao cấp được vẽ tay hoàn toàn bởi họa sĩ chuyên nghiệp (có tên trong hội mĩ thuật). Sử dụng màu dầu Nhật Bản và vải bố cottorn Tiệp Khắc, khung gỗ thông dày 4cm là những họa phẩm tốt nhất thị trường. Đảm bảo tranh không những đẹp, nghệ thuật cao mà còn có tuổi thọ cao


Con Lừa Của Chúa 01

Con Lừa Của Chúa 01

2.500.000 VNĐ

Con Lừa Của Chúa 02

Con Lừa Của Chúa 02

2.500.000 VNĐ

Con Lừa Của Chúa 03

Con Lừa Của Chúa 03

2.500.000 VNĐ

Con Lừa Của Chúa 04

Con Lừa Của Chúa 04

2.500.000 VNĐ

Đức Chúa Jesus 01

Đức Chúa Jesus 01

2.500.000 VNĐ

Đức Chúa Jesus 02

Đức Chúa Jesus 02

2.300.000 VNĐ

Đức Chúa Nhân Từ 01

Đức Chúa Nhân Từ 01

2.500.000 VNĐ

Đức Chúa Nhân Từ 02

Đức Chúa Nhân Từ 02

2.500.000 VNĐ

Đức Chúa Nhân Từ 03

Đức Chúa Nhân Từ 03

2.500.000 VNĐ

Đức Chúa Nhân Từ 03

Đức Chúa Nhân Từ 03

2.500.000 VNĐ

Đức Chúa Truyền Đạo 01

Đức Chúa Truyền Đạo 01

2.500.000 VNĐ

Đức Mẹ Ban Ơn 01

Đức Mẹ Ban Ơn 01

2.500.000 VNĐ

Đức Phật Từ Bi 01

Đức Phật Từ Bi 01

2.300.000 VNĐ

Đức Phật Từ Bi 012

Đức Phật Từ Bi 012

2.300.000 VNĐ

Đức Phật Từ Bi 015

Đức Phật Từ Bi 015

2.500.000 VNĐ

Đức Phật Từ Bi 02

Đức Phật Từ Bi 02

2.300.000 VNĐ

Đức Phật Từ BI 03

Đức Phật Từ BI 03

2.300.000 VNĐ

Đức Phật Từ Bi 04

Đức Phật Từ Bi 04

2.300.000 VNĐ

Đức Phật Từ Bi 05

Đức Phật Từ Bi 05

2.300.000 VNĐ

Đức Phật Từ Bi 06

Đức Phật Từ Bi 06

2.600.000 VNĐ