Các loại họa tiết 3d rời gắn tường. Đẹp tinh tế, đơn giản phù hợp với mọi không gian. Có thể kết hợp, sắp đặt thành rất nhiều kiểu trang trí đẹp 


Bộ bông hoa treo tường mẫu 1

Bộ bông hoa treo tường mẫu 1

2.900.000 VNĐ

Bộ bông hoa treo tường mẫu 2

Bộ bông hoa treo tường mẫu 2

2.500.000 VNĐ

Bộ bông hoa treo tường mẫu 3

Bộ bông hoa treo tường mẫu 3

2.900.000 VNĐ

Bộ bông hoa treo tường mẫu 4

Bộ bông hoa treo tường mẫu 4

2.900.000 VNĐ

Bộ bông hoa treo tường mẫu 5

Bộ bông hoa treo tường mẫu 5

2.100.000 VNĐ

Bộ bông hoa treo tường mẫu 6

Bộ bông hoa treo tường mẫu 6

2.900.000 VNĐ

Bộ cánh bướm treo tường mẫu 1

Bộ cánh bướm treo tường mẫu 1

2.500.000 VNĐ